Şâhid-i Ma’nâ Benim…

  Şâhid-i ma’nâ benim, kimdir asıl söz sahibi? söz söyleyen sensin ammâ şâhid-î ma’nâ benim! Bismillâhirrahmanirrahim. Allaha hamdolsun ki Kelâm-ı Kadîmi ile Âdeme hitab etmiş. Ve beşeriyete o Kelamın nûrunu teblîğ eden Muhammed’e salat ü selam olsun: İşte o Kelam-ı Kadim’den bir ayet: “Haleka’l-insân; allemehu’l- beyan “: Hak yaratdı insanı; talim etdi beyanı.“ Bir başka âyetde diyor ki: Güzel kelime …

Şâhid-i Ma’nâ Benim… Continue »

mülk ve hilafet konferansım

  bu “mülk ve hilafet” konferansımın youtubeda  sadece yarısı yüklenmişti. bu yüzden ses kaydına dayanarak tamamını yayınlamıştık ama o ses kaydında ses  çok zayıftı, rahat dinlenemiyordu. sağolsun süleyman dereköy arkadaşım sesin volümünü artırarak youtuba yeniden yükledi.konferansın tamamı bu ses kaydından dinlenebilir:

tarih felsefesi nedir?

yılar önce bir röportajda tarih felsefesi nedir diye soran karabatak dergisine cevaben söylediklerim: dergi-“Tarih felsefesi hakkında ne söylemek istersiniz?” tarih felsefesi nedir? El-cevab: Burada Tarih Felsefesi hakkında kısa bir not ile iktifa edeceğim: Tarih Felsefesi, yahut tarihin felsefesini yapmak, geçmiş zamanlarda cereyan eden hadiseleri düşünmek ve yorumlamak demektir. Tarihi anlamaya ve yorumlamaya ihtiyacımız var; çünkü içinde yaşadığımız dünyanın şartları geçmiş …

tarih felsefesi nedir? Continue »

‘Dil-i Şeyda’ yaşıyor

https://www2.karar.com/yazarlar/yusuf-ziya-comert/dil-i-seyda-yasiyor-7616   Yusuf Ziya Cömert [email protected] ‘Dil-i Şeyda’ yaşıyor 05.08.2018 Pazar 00:01 Şu anda, şu günde, şu devirde, Fuzuli gibi, Baki gibi şiir yazmaya teşebbüs edilebilir mi? Ahali, iki kelimeyi bir araya getiremiyor, Fuzuli’nin bir araya getirdiği kelimeleri çoktan unutmuş, senin Fuzuli’den beş yüz sene sonra yazdığın şiire bakacak takati bulabilir mi? Nereden icap etti bu sorular? Kim teşebbüs ediyor …

‘Dil-i Şeyda’ yaşıyor Continue »

Quo vadis “domino”?: Nereye “göz maskesi”?

“Benedicite omnia opera Domini Domino”* “Quo vadis Domino? Artık düşünmüyorum çalınan zamânımı Ve artık anlıyorum akıp giden ırmağı Sadece yaşıyorum sevinçle her ânımı Ve umrumda değil artık ne olacağı   Olanlar oldu, zaten olacaklar da oldu… Sessiz bir ırmak gibi akıp giden bu zaman Kum saatindeki kum, “Kun” dediğinde oldu. Dem bu demdir, dem bu dem, bu dem dediğin şu …

Quo vadis “domino”?: Nereye “göz maskesi”? Continue »

5th conference. a critique of theology and mysticism

insanın yeryüzü macerası adıyla kendi tarih felsefemi anlattığım ali emiri konferansları serisin beşincisi de ben konuşurken oğlum tarafından simultane olarak ingilizceye çevrilmiş ve youtube da neşredilmişti: 5th conference. a critique of theology and mysticism

Scroll to Top