tweet yazarken söylediğim osmanlıca bir gazel ve ingilizce bir şiir

şâhid-î mazmûnem ammâ aslı kimdendi sözün? söyleyen kim söyleten kim bilmezem kendi sözüm aşk şerâbın nûş ederken gelmişem dünyâya men… ol sebebden gâhi serhoş gâhi bî- huşdur sözüm… musikî, nutk -u ilâhî söylerem deryâya men… söz değil âvâz-ı dâvud sâzımız tanbur bizim… âsumânın şi’ridir hem-sâzı olmuşdur sözüm… ezelden serhoş gönül hem şi’rimiz serhoş bizim! bestesi dil-beste olsun nağmesi gül nâfesi… […]

tweet yazarken söylediğim osmanlıca bir gazel ve ingilizce bir şiir Continue »

DAĞ NEFESLERİ

DAĞ NEFESLERİ I Ey gönül dağları, Tecer Dağları! Irmağın çağırır eski çağları Bakar yıldızlara; yâd eder gönül O rûyâyı gördüğümüz dağları. Dağlar ki yâd eder o rûyâları Gönül dağlarda yâd eder dağları Ey dağlarda baş döndüren sonsuzluk! Göğe doğru yolculuk: ufkumuz sonsuz ufuk… Ey dağlara çıktıkça hafifleşen rûhumuz Ruhumuz yükseldikçe genişliyor ufkumuz; Ruhumuz dağlar aşar… yedi iklîm dolaşır, Gönlümüz aşkla

DAĞ NEFESLERİ Continue »

Newyork metrosunda

bâd-i behâr mîvezed nâfe-î zülf-i yâr kô? gûş-i şinev kücâ? dîde -i i’tibâr kô? Hâfız-ı Şirâzî kalbimin sessiz lisânı gel unut bu sâz-kârı gurbet ilde kim ne bilsin bu sadâ-yı nevâkârı bu Newyork bu subway bu insan seli karanlık tüneller kaçan tirenler tirenler ki binlerce çığlık taşır ne metro bilir ne sessiz yığınlar niçin uzar gider hayat yokuşu   II

Newyork metrosunda Continue »

who is shahin uchar?

Şahin Uçar kimdir? https://www.timeturk.com/sahin-ucar-kimdir/biyografi-1712551 Doğum yeri ve tarihi: Acıyurt, Sivas, 1949, Turkiye. Tahsili: Doktora: “Arapların Anadolu Seferleri M.S 640-75O.” Erzurum, 1982. (Türkçe baskısı: Anadolu’da İslam-Bizans Mücadelesi, İşaret Yay., İstanbul,1992). Master: Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Erzurum, 1979. B.A. : İstanbul Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Tarih Bölümü, İstanbul, 1972. Husûsî Tahsîli ve Hocaları: Kaderin bir cilvesi ve imtiyazı ile, İstanbul Üniversitesindeki talebelik yıllarında (1968-72)

who is shahin uchar? Continue »

eviç şarkı:çal söyle gönül nağmelerin mest-i müdâm et

. çal söyle gönül nağmelerin mest-i müdâm et âvare gönül şarkını çal, söyle devâm et çal söyle gönül dem bu demdir dem bu dem bu dem âvare gönül şarkını çal, söyle devâm et 30 yıl önce, gazi üniversitesindeki müzisyen arkadaşım necdet beyi ziyaret ettiğim zaman okuduğum  eviç makamındaki bu bestemin, arkadaşımın odasındaki bilgisayar ile  yapılmış bir kaydı bu; onun için

eviç şarkı:çal söyle gönül nağmelerin mest-i müdâm et Continue »

Scroll to Top