S. I. Hayakawa: Language in Thought and Action: A summary with Keywords

S. I. Hayakawa’s Language in Thought and Action , in summary form Although the basic concern of the book is with «informal» semantics (not the formal brand of semantics concerned with, e.g. the computation of truth-value), i.e. the «symbolic» way in which utterances are used to convey meaning, it also raises the more cognitive issue of how language affects human thought …

S. I. Hayakawa: Language in Thought and Action: A summary with Keywords Continue »

Elegy , mersiye

mersiye ve ingilizceye  tercümesi; translated by Ahmet Fahreddin Uçar  elegy: Alas, my rose have withered, the rose garden spoiled The time has shifted And the nightingale is lamenting again. The day is born but the candle of the lent-world died down Alas, it has no meaning, Yet it still revolves. Dark and sinister nights and in obscurity, my beloved lies …

Elegy , mersiye Continue »

Fatihanın Merkezindeki Gül Deseninin Hikayesi

composition date, 1978. istanbu’lda çapa da yatan rahmetli eşime refakatçi olduğum günlerde misafir olduğum Turhan Demirel in  atelyesinde. sipariş üzerine ud için gül deseni olarak çizildi. turhan  usta ” bu desenin udun gülü için oyularak işlenmesi zor,  fazla tekellüflü deyince rahmetli akagündüz bu gül deseninin mevlevi dervişlerinin tennnurrelerine benzeterek bu desenin estetik özellikleri üzerine bir saat konuştu. ne konuşmaydı ama… …

Fatihanın Merkezindeki Gül Deseninin Hikayesi Continue »

Merhum Fethi Gemuhluoğlu’nun Vefatı için Ebced hesabı ile Tarih

Pür-heves ten mürg-i cândan hâlî kalmış bir kafes Mâverâdan geldi tekrar mâverâya döndü ses Bir derûnî ihtizâzın sâkit oldu nağmesi Ey hüvel-bâkî diyen ses, sustu nazm-ı Hû nefes Cân-ı bâkîdir her an gönlümde ammâ ol sadâ Hûş-derdem, yâd-daştem, hem-dem ü hem mültemes Hâkden hâsıldı evvel herşey âhir oldu hâk Söyleyen dil, ağlayan göz, cümle derd, ârzû, heves Bülbül öldü kaldı …

Merhum Fethi Gemuhluoğlu’nun Vefatı için Ebced hesabı ile Tarih Continue »

Kasîde Der Tevhîd-i Hazret-i Bâri

kasîde der tevhîd-i hazret-i bâri (قاصیده در توحید حضرت باری) قاصیده در توحید حضرت باری gül faslı gelip oldu gönül bülbül-i şeydâ hem başladı efgâne görüp bir gül-i ra’nâ گل فصلی کلوب اولدی کوکول بلبل شیدا هم باشلادی افغانه کوروب بر کل رعنا gül aşkına eylerse anâdil bu figânı ey gonca-i ra’nâ ne içün sende bu sevdâ کل عشقینه ایلرسه …

Kasîde Der Tevhîd-i Hazret-i Bâri Continue »

ISAM sitesindeki Kemal Batanay Arşivi’nden

ve enîn’ün-nây yebkaa ba’de en yefna ‘l- vücûd “neyin nağmesi kalır/ vücut yok olsa bile!” Halil Cibran Rahmetli Kemal Batanay Hocamın müzik  arşivini hizmete açan İSAM çalışanlarını tebrik ederim. Bu arada, maalesef yıllar önce kaybolan  bestelerimden 3 tanesinin notalarını hocam kendi arşivinde muhafaza etmiş. Elbette kaybettiğim bu bestelerin notalarını ‘Hocanın arşivi’nde bulmak beni ayrıca sevindirdi.  Ben bazı eserlerimi kaybetsem de, insanların …

ISAM sitesindeki Kemal Batanay Arşivi’nden Continue »

Scroll to Top