Aşk Estetiği Seminerleri’nden Kalma Bir Not

İstanbul Milliyetçiler Derneği’nde, 1969′ da yaptığım  Estetik Seminerleri”nde, bilhassa İbni Haldun ve Louis Massignon’un yazdıklarından hareketle,  bilhassa “aşk estetiği”, adını verdiğim gûyâ mistik sanat yorumları yapmaya çalışıyordum. Hatta yazdığım metinlere ilaveten,  o sıralar kopya ettiğim ve üzerine açıklayıcı notlar yazdığım böyle desenleri de göstererek ananevi sanatları tasavvufî bir sanat anlayışı ile izah etmek istiyordum. Maalesef o gençlik yazılarım, elden ele …

Aşk Estetiği Seminerleri’nden Kalma Bir Not Continue »

Muhammed

Composition date, 8,10, 2010 Philosophy, Physics, Mathematics – “Dangerous Knowledge”: To see a world in a grain of sand, And a heaven in a wild flower, Hold infinity in the palm of your hand, And eternity in an hour. Metafizik  bir ilham ile set teorisini inşa eden büyük matematikçi George Cantor’un nasıl delirdiğini ve set teorisinin ve sonsuzluk kavramının problemlerini …

Muhammed Continue »

Scroll to Top