şeyda divanı’ndan bir gazel

kaamet-i dildâr aceb tûbâ mıdır?

Scroll to Top