who is shahin uchar?

Şahin Uçar kimdir?

https://www.timeturk.com/sahin-ucar-kimdir/biyografi-1712551

Şahin Uçar kimdir?

Doğum yeri ve tarihi: Acıyurt, Sivas, 1949, Turkiye.

Tahsili:

 • Doktora: “Arapların Anadolu Seferleri M.S 640-75O.” Erzurum, 1982. (Türkçe baskısı: Anadolu’da İslam-Bizans Mücadelesi, İşaret Yay., İstanbul,1992).
 • Master: Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Erzurum, 1979.
 • B.A. : İstanbul Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Tarih Bölümü, İstanbul, 1972.

Husûsî Tahsîli ve Hocaları:

 • Kaderin bir cilvesi ve imtiyazı ile, İstanbul Üniversitesindeki talebelik yıllarında (1968-72) her biri Osmanlı devrinden kalma tanınmış sanatçı ve üstatlardan hususi dersler almakla feyz-yâb olmuştur.

Türk Dilinin Karapapak/Azeri diyalekti ve Türkçe:

 • İshak Uçar (Babası): Türkçenin Karapapak lehçesi ve Türkçe ‘Konuşma ve Okuma Pratiği’, (babası Karapapak olduğu için Şahin Uçar da bir Karapapak köyünde doğmuş ve önce karapapak diyalekti öğrenmiştir; Anadolu Türkçesi, Şahin Uçar’ın, aslında, ikinci dili olmuştur), Sivas, 1956-60.

Farsça:

 • Musa Yılmaz (Kayınpederinin babası): Şeyh Sadi-i Şirazi’nin Gülistan Kitabı, Sivas, 1967.
 • Şerh-i Mesnevi, (Tahir ül-Mevlevi’nin Mesnevi yorumu (şerhi), Sivas, 1968.
 • Mehmet Nuri Yılmaz: Rind ü Zahid (Fuzuli), Beng ü Bade (Fuzuli), Hafız Divanı, Erzurum, 1976.

Arapça:

 • Musa Göktolga (Musa Yılmaz Hoca’nın yeğeni): Tefsir’ul-Celâleyn’den Mâide Sûresi, Sivas, 1967-68.
 • Naim Gölleroğlu: Emsile, Bina, Maksud /Medrese usülünde klasik Arapça gramer kitapları, Erzurum, 1976
 • Mazhar Taşkesenli: Elfiye (İmam Malik tarafından yazılmış manzum Arapça grameri), Erzurum,1977.
 • Bu hususi dil tahsilinin yanısıra İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arap-Fars Filolojisi Bölümüne devam etmiş ve sertifika almıştır, 1968-71.

İngilizce:

 • Bayan Metzger: Princeton üniversitesinin Uluslararası Öğrenciler Merkezi’nde konuşma pratiği, New Jersey, Amerika, 1980.

Rusça:

(Konuşma Pratiği):

 • Bayan Galina: ÇimkentKazakistan, (Ekim, Kasım, Aralık) 2004.
 • Bayan Tatyana: ÇimkentKazakistan, (Şubat, Mart, Nisan) 2005.
 • Valeria Sevrouk, İstanbul, Turkiye, Kasım, 2019

Türk dilinin Kazak Lehçesi:

 • Bekcigit (Çimkent Üniversitesinde verdiği derslerin Kazakça tercümanı), Çimkent, Kazakistan, 2004
 • Kurban (Çimkent hastahanesindeki Kazak oda arkadaşı), Çimkent, Kazakistan, 2005.

Osmanlıca:

 • Kendi gayretine ilaveten, çok yaşlı ve gençliklerinde Osmanlı vatandaşları olan, musiki ve hat meşkettiği üstatları ile yaptığı mükâlemeler sayesinde.

Latince:

 • Kendi gayreti ile okuyarak, o yüzden de başlangıç seviyesinde kaldı.

Süsleme San’atları:

 • Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver, İstanbul 1968-72.

Hat Meşki:

 • Süheyl Ünver, Süslemeli Kufi kaligrafisi, İstanbul 1968-72.
 • Kemal Batanay, Talik, İstanbul 1969-72.
 • Hâmid Aytaç, Sülüs, İstanbul 1970-72.
 • Mehmet Receb Berk, Nesih, İstanbul 1970-71.

Klasik Usulde Osmanlı Müziği Meşki:

 • Süheyla Altmışdört, İstanbul Üniversitesi korosu, İstanbul, 1968.
 • Kemal Batanay, Tanbur, Usul, Repertuar, 1969-72.
 • Münir Nureddin Selçuk, “İstanbul Fetih Cemiyeti”, Repertuar, İstanbul, 1970.
 • Yusuf Ömürlü, “İstanbul Fetih Cemiyeti”, Nazariyat, Solfej, İstanbul, 1970.
 • Ali Üsküdari, Üsküdardaki Özbekler Tekkesi’nde, Repertuar, İstanbul, 1971.
 • Cahit Atasoy, Batı müziği solfeji, İstanbul, 1971.
 • Nezih Uzel, Beyati Ayin, Saba Ayin, Acemaşiran Ayin, Pencgah Ayin, İstanbul, 1970-72.
 • İstanbul Milliyetçiler Derneği’nde müzisyen arkadaşlarıyla mistik Sufi müziği, Mevlevi ayinleri ve ilahiler, İstanbul 1968-70.
 • İstanbul Belediye Konservatuarı’nda, hususi bir sınav sonrasında 3. sınıftan başlayarak, Nevzat Atlığ, İsmail Hakkı Özkan, Süheyla Altmışdört, Dürdane Altan, Muazzam Sepetçioğlu, İstanbul, 1972.
 • Azeri Hanende Mehmet Hüseyin Berk, Geleneksel Azeri müziği, İstanbul, 1972.
 • Saatçi Hüsnü Usta, Tanburi Cemil Bey’in iki enstrümental kompozisyonu, Ferahfeza ve Şedaraban saz semaileri, Sivas, 1973.
 • Neyzen Akagündüz Kutbay, her gün 45 gece boyunca “mûsikî estetiği” hakkında sohbet, İstanbul, 1978.

Sanat Eserleri:

 • Şahin Uçar, ayni zamanda güzel sanatların muhtelif mecralarında verdiği eserler ile temâyüz etmiş bir sanartkârdır. Şeydâ mahlası ile klasik Osmanlı divan şiiri tarzında bir müretteb Dîvânı vardır. Ankara Valiliği’nin organize ettiği bir “Hat ve Teyzinat” sergisi açmıştır (1989). Klasik Türk Müziği üslubundaki bazı besteleri TRT tarafından incelenmiş TRT Repertuarı’na alınmıştır (1987). Bestekâr olarak Yılmaz Öztuna’nın neşrettiği Klasik Türk Müziği Ansiklopedisi’nde, Ayrıca Dergah yayınlarının Türk Edebiyatı Ansiklopedisi’nde ve Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür adamları Ansiklopedisi’nde biyografisi bulunmaktadır. Neşredilen şiir kitaplarının dışında muhtelif Antolojilerde iktibas edilmiş ve kitap halinde neşredilmemiş şiirleri de vardır.

Âşinâ Olduğu Diller:

 • Türkçe (Osmanlıca, Azeri/Karapapak Lehçesi, Kazak lehçesi)
 • İngilizce
 • Farsça
 • Arapça
 • Rusça (Başlangıç seviyesinde)
 • Latince (Başlangıç seviyesinde)

Çalıştığı yerler:

 

 • Profesör, Haliç Üniversitesi, Tarih Bölümü Başkanı, İstanbul, 2015-17
 • Profesör, Uluslararası Sarajevo Üniversitesi, Sarajevo, BiH, 2008.
 • Profesör, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Çimkent, Kazakistan, 2004.
 • Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Strateji Bölümünde, “Devlet Felsefesi” hakkında master dersleri verdi (2004).
 • Sofya Yüksek İslam Enstitüsü Direktörü (ve ona bağlı 3 İmam-Hatip Lisesi), Sofya, Bulgaristan, 2002.
 • Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünde Strateji Bölümünde, “Devlet Felsefesi” ve “Milli Strateji ve Tarih” master dersleri verdi. (2001).
 • Başkan, İslam Araştırmaları Merkezi ve İslam Ansiklopedisi (İSAM), İstanbul, (2001).
 • Hoca Ahmet Yesevi, Türk-Kazak Üniversitesi, Mütevelli Heyet Başkanı Danışmanı, Ankara (1999).
 • Profesör, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Tarih Bölümü Başkanı, Türkistan, Kazakistan, (1999).
 • Niğde Üniversitesi, Rektör Yardımcısı, (1995).
 • Dekan, Ekonomi Fakültesi, Niğde (1994).
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Niğde Üniversitesi, (1994).
 • Profesör: Eğitim Fakültesi, Niğde Üniversitesi (1993).
 • Doçent: Tarih Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Selçuk Üniversitesi, Konya (1988).
 • Yardımcı Doçent: Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Başkanı, Konya (1983).
 • Doktor: Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum (1982).
 • İslam tarihi asistanı, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 1977
 • Paleografi ve Epigrafi Uzmanı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum (1976).
 • Sanat Tarihi Hocası: Öğretmen Lisesi, Sivas (1975).
 • Müzik Hocası: 4 Eylül Lisesi, Sivas (1974).
 • Sosyal Bilgiler Öğretmeni: 4 Eylül Ortaokulu, Sivas (1973).
 • Müzik Hocası: Yeni Levent Lisesi, İstanbul (1972).
 • İlkokul Öğretmeni: Acıyurt Köy okulu, Acıyurt, Sivas (1967).

Basılan Eserleri:

 • Şeyda Divanı[Geleneksel Osmanlı Şiiri tarzında; “Şeyda” Şahin Uçarın mahlası], “Ru’yâ ve Gerçek” de bu edisyona eklendi. Sivas, 1980, İkinci baskı, Niğde 1997. 3.Baskı Domino yayınevi tarafından Divan adı ile neşredildi Domino Yay., İstanbul, 2007. 4. baskı, Divan, Şule yy, istanbul, 2011
 • Patterns and Trends in History, (Fırat Üniversitesi Tarih Semineri için yazılmış tarihsel bir dünya görüşü manifestosu), Elazığ, 1984. Selçuk Üniversitesinde Edebiyat Dergisinde uzun bir makale olarak yayınlandı, Konya, 1986) 2. basım kitap halinde 2004’te basıldı, 3. basım Domino Yay. tarafından basıldı, İstanbul, 2007.
 • Anadolu’da İslam-Bizans Mücadelesi, İşaret Yay., İstanbul, 1990. Genişletilmiş 2. basım “Araplar’ın Anadolu Seferleri” başlığı ile Domino Yay. tarafından basıldı, İstanbul, 2007. 32, 3. baskı, Araplar’ın Anadolu Seferleri, Şule yy, istanbul 2012
 • Tarih Felsefesi Açısından İslamda Mülk ve Hilafet, Konya, 1992. Türkiye Yazarlar birliği tarafından yılın en iyi kitabı ödülü verildi, İkinci baskı İz Yay., İstanbul, 1996. 3. baskı “Tarih Felsefesi Açısından Mülk ve Hilafet” adıyla Domino Yay. tarafından neşredildi. İstanbul, 2007. 4. baskı, Tarih Felsefesi Açısından Mülk ve Hilafet,Şule yy, İstanbul 2011
 • Tarih Felsefesi Yazıları, Vadi Yay., Ankara, 1994. 3. baskı yeniden “Tarih Felsefesi Yazıları” adıyla Domino Yay’dan neşredildi, İstanbul, 2007.
 • “Tarih Felsefesi Meseleleri” ismiyle Nehir Yay. tarafından Genişletilmiş 2. baskısı neşredildi, İstanbul, 1997.
 • Varlığın Ma’nâ ve Mazmûnu, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın en iyi kitap ödülü verilen ikinci kitabı, İz Yay., İstanbul, 1995. Genişletilmiş ikinci baskısının adı “Varlığın Anlamı”, Domino Yay.’dan neşredildi, İstanbul, 2007. 3. baskı Varlığın Anlamı, Şule yy, İstanbul 2010
 • Hüküm Gecesi (Modern Türkçe şiirler) Konya, 2002. Çok daha geniş ikinci baskısı “Mâlihulyâ” ismiyle Ötüken Yay. tarafından basıldı, İstanbul, 1997. Genişletilmiş 3. baskının başlığı “Sen Şarkını Söyle“ olarak Domino Yay.’dan basıldı, İstanbul, 2007.
 • Sen Şarkını Söyle, Şule yy., İstanbul, 2012
 • İnsanın Yeryüzü Macerası, Gelenek Yay., İstanbul, 2003. İkinci baskı Domino Yay., İstanbul, 2007. üçüncü baskı, İnsanın Yeryüzü Macerası, Şule yy, İstanbul 2011
 • Kültür, Teknoloji ve Sanat Yazıları, Domino Yay., İstanbul , 2007.ikinci baskı, Kültür, Teknoloji ve Sanat Yazıları, Şule yy, İstanbul 2011
 • Dil ve Felsefe, Domino Yay., İstanbul, 2007, ikinci baskı, Dil ve Felsefe, Şule yy, İstanbul 2011
 • The Essence of Existence, Published by Amazon, USA, 2020
 • Cultural Patterns and Alienation Trends in History, Published by Amazon, USA, 2020
 • A Quest for Meaning, Published by Amazon, USA, 2021

Katıldığı Konferanslar:

 • Kolombiya Üniversitesi, davetli ziyaretçi ve yuvarlak masa tartışmacısı, “Symposium on the Middle Eastern Music” (Orta Doğu Müziği Sempozyumu), New York, 1980.
 • Harvard Üniversitesi’nde, “Application of Islamic Law in the Ottoman Empire” (İslam Hukukunun Osmanlı İmparatorluğundaki tatbikatı), Harvard Hukuk Fakültesi, Boston, 1998.
 • Columbia Üniversitesi, Professor Şükrü Hanioğlu tarafından yapılan “Jön Türkler” sunumunda yuvarlak masa tartışmacısı, New York, 1998.

Verdiği Konferanslar:

 • “Patterns and Trends in History”, (Fırat Üniversitesi Tarih Semineri için yazılmış tarih felsefesine dair bir dünya görüşü manifestosu), Elazığ, 1984.
 • “Gençlik ve Yabancılaşma”, Gençlik Sempozyumu’ndada sundu, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 1985.
 • “Modern Türkiye’de Tarihi Düşünce ve Eğitim”, Uluslararası Tarih Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1986.
 • “Kültür ve Teknoloji”, Alaeddin Konferans Salonu, halka açık konferans, Konya, 1989.
 • “Vakıflar”, Nigde Üniversitesi’nde bir konferans, 1993.
 • “Şeyda Divanı” (Kendi geleneksel, klasik tarzda Osmanlı şiirlerini ihtiva eden Divanı hakkında yaptığı bir konuşma), Fuzuli Sempozyumu’nda, Türkiye Yazarlar Birliği, İstanbul, 1994.
 • “Epistemoloji, Tarih ve Metafizik”, Türkiye Felsefe Derneği’nde verilen Konferans, Ankara, 1995.
 • “Varlığın Mâ’nâ ve Mazmûnu” İslami Düşünce Sempozyumunda bir sunum, Trabzon, 1995.
 • “İslam’ın Dünyadaki İmajı ve İnsanlığın Geleceği” Diyanet Vakfı Başkanlığı tarafından İslam’ın Dünyadaki İmajı isimli sempozyumda sunum, Türkiye Diyanet İşleri Vakfı, Ankara, 1995.
 • “Ma’nâ üzerine”, Server Vakfı, Ankara, 1996.
 • “Kutsal, Toplum ve Metafizik” Demokrasi Sempozyumunda bir sunum, Ege Üniversitesi, İzmir, 1996.
 • “Hukuk Felsefesi Üzerine”, İstanbul Avukatlar Derneği için verilen bir konferans, İstanbul, 1998.
 • “Şahin Uçar’ın Tarih Felsefesi Üzerine” Türkiye Yazarlar Birliğinde verilen bir konferans, Ankara, 1999.
 • “İnsan, Varlık ve Zaman”, Felsefe Sempozyumunda bir sunum, Türkiye Felsefe Derneği, Ankara, 2000.
 • “Türkiye’de Tarih Felsefesi Var mı?” Türk Edebiyat Vakfında bir konferans, İstanbul, 2001.
 • “Küreselleşme Üzerine”, Küreselleşme Sempozyumunda konuk konuşmacı, İslami Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 2001.
 • “Tarih Üzerine” İslam Araştırmaları Merkezinde başkan iken düzenlediği konferanslar serisinde vermiş olduğu bir konferans, İstanbul, 2002.
 • “Kültür Teknoloji ve İnsanlığın geleceği”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünde konferans, Gebze, 2004.
 • Tarih Felsefesi üzerine 7 konferans, Atatürk Kitaplığı, İstanbul, 2009-2010.
  • Tolstoy ve tarih felsefesi, Karadeniz Teknik University, december 2012
  • Dostoyevsky ve Tolstoy, Umraniye Culture Center, 28 february 2012
  • Mülk ve Hilafet, Umraniye Culture Center, 21 march 2012
  • Alimler, zalimler,cahiller, Umraniye Culture Center, 24 april 2012
  • Düşünceler, Cumhuriyet University, Sivas, 17 may 2012
   • Books & Thoughts, RTE university, Rize, 25 march 2013
   • Consciousness and History, Balaban Foundation , Istanbul 28 may 2015
   • Consciousness of History, 21. Social Psychiatry Congress, Çanakkale University, 2015
   • Interpretations to the dreams of Tolstoy, 22. Social Psychiatry Congress,Üsküdar University, 2016
   • About Consciousness, Pysychology Club of Halic University, may 2017
   • Philosophy of Science , Department of Pschiatry, 9 seminars on the, Cerrahpaşa Tıp Faculty, İstanbul, 2015-16
   • İnsanın Yeryüzü Mâcerâsı adıyla Ali Emiri Kültür merkezinde Kendi Tarih felsefesini anlattığı 10 konferans:
   • 1.insanın yeryüzü macerası, ali emiri kültür merkezi, 2018
   • 2.tarihselcilik ve bilimselcilik tenkidi, a critical evaluation of historicism and scientism, ali emiri kültür merkezi, 2018
   • 3. pedagoji ve felsefe tenkidi, ali emiri kültür merkezi, 2018
   • 4.sanat tenkidi, ali emiri kültür merkezi, 2018
   • 4.conference. adventure of humanity on this world : a critical evaluation of art, simultane tranlation by Ahmet fahreddin Uçar

   • 5. insanının yeryüzü macerası: tarih felsefesi açısından ilahiyat ve mistik tecrübe tenkidi

   • 6. İYM: tarih felsefesinin tenkidi

   • 7. insanın yeryüzü macerası: tarih felsefesi I. kısım

   • 8. İYM: tarih felsefesi tenkidi (philosophy of historiography) I. kısım

   • 9. İYM: tarihçilik pratiğinin problemleri I. kısım

   • 10. İYM: historiography: tarih literatürünün tenkidi I. kısım

   • dil tarih ve felsefe açısından gelecek vizyonu, İstinye Üniversitesi, İstanbul,2108

   • dil ve felsefe, TYB Edebiyat Festivali, İstanbul, 12.12.2018

   • dil ve düşünce konferansı, bursa belediyesi, bursa, 2 kasım 2019
   • eğitimin geçmişi ve geleceği, Özgür eğitim Sendikasında konferans, Ankara, 16.02.2020
   • Şahin Uçar Özel, Fikir Coğrafyası canlı youtube röportajı, 2021
   • Tarih felsefesi üzerine, Fikir Coğrafyası canlı youtube röportajı, 2021
   • Şahin Uçar’ın perspektifinden bugünümüz ve yarınımız, Fikir Coğrafyası canlı youtube röportajı, 25 ekim 2021
   • Tarih Felsefesi, Yapay Zeka ve İnsanlığın Geleceği, Fikir Coğrafyası canlı youtube röportajı, 28 şubat 2022

Aldığı Ödüller:

.

 • İki defa Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirildi. İlk olarak “Tarih Felsefesi Açısından İslam’da Mülk ve Hilafet” yılın kitabı ödülünü kazandı,1992. ve yine 1995’te “Varlığın Mâ’nâ ve Mazmûnu” Yazarlar Birliği Tarafından yılın kitabı seçildi.

Saha çalışmaları:

 • Amerika, maaşlı izinli olarak (sabbatical) ziyaretçi profesor, Princeton Üniversitesi, 1980.
 • Suriye, 1992.
 • Türkmenistan, Yazarlar Birliği tarafından şiir şölenine davet edilmiş olarak, 1994.
 • İran, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından davet edilmiş olarak, 1995.
 • Kıbrıs, Yazarlar Birliği tarafından davet şiir şölenine edilmiş olarak, 1995.
 • Amerika, 1998.
 • Kazakistan, H.A.Yesevi Üniversitesi’nde tarih profesörü olarak, 1999.
 • Suriye, 2000.
 • Bulgaristan, Sophia High Islamic Institute Direktörü olarak, 2002.
 • Kazakistan, H.A.Yesevi Üniversitesi’nde tarih profesörü olarak, 2004.
 • Bosna Hersek, Uluslarası Sarajevo Üniversitesi’nde profesör olarak, 2008.
 • Mısır, 2012
 • Ukrayna, 2018, 2019, 2021

Bazı Sosyal Faaliyetleri:

.

 • Princeton Üniversitesinde Uluslararası Talebe Merkezinde Lute (Lavta) konseri, Princeton, America, 1980.
 • Kaligrafisi ve süslemeleri (Hat ve Tezyinat) Ankara valiliğinin organize ettiği bir sergide umuma açıldı, 1989.
 • Türkiye Yazarlar Birliği tarafından pek çok defa şiir sempozyumlarına davet edildi ve o toplantılarda şiirlerini okudu, (bazıları yabancı ülkelerde olmak üzere).
 • Yeni Düşünce, Zaman, Sağduyu, Ayyıldız, Yeni Şafak gibi günlük gazetelere pek çok makale yazdı ve radyo ve televizyon yayınlarında konuştu.
 • Diyanet İşleri başkanı M. Nuri Yılmaz ile “Şiir” sohbeti, TGRT, 1996.
 • Orta Doğu Politikaları ve Amerika, Ramazan Taşdurmaz ile birlikte, Tempo TV, Adana, 1995.
 • Mehmet Akif İnan ile Şahin Uçar’ın Malihulya Şiir kitabı hakkında, Kanal 7, 1998.
 • Mehmed Niyazi ile“Tarih ve Tarih Felsefesi hakkında”, TGRT, 2002;
 • Coşkun Üçyiğit ile “Şahin Uçar Biyografisi ve Eserleri hakkında”, İstanbul TV, Medyametre, Şubat, 2003.
 • Prof. Dr. Muhammed Nurdoğan, “Biyografisi ve Eserleri” hakkında, TVNET, Mart, 2007.
 • Prof. Dr. Muhammed Nurdoğan ile, “Tarih Felsefesi Hakkında”, TVNET, Mart, 2007.
 • Selahaddin Yusuf ile, “Fikirleri ve Kitapları Hakkında”, Haber 7 TV, İstanbul, 2008.
 • Tolstoy, TRT Arabic channel, 5 mart 2012
 • Adnan Çoban ile Musiki teorisi konuşması ve bir Şahin Uçar şarkısının icrâsı, TV24 , 5 may 2012
Scroll to Top