YÖK Kurumu’nun taleb ettiği tarzda yazılmış resmî “Özgeçmiş”

ÖZGEÇMİŞ:

 

 1. Adı Soyadı : Şahin UÇAR
 2. Doğum Tarihi : 12 Şubat 1949
 3. Unvanı : Profesör
 4. Öğrenim Durumu :
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Tarih İstanbul Üniversitesi 1972
Yüksek Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1978
Doktora Ortaçağ tarihi Atatürk Üniversitesi 1982

 

 1. 5. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçent Tarih Selçuk Üniv. 1983-1988
Doçent Ortaçağ Tarihi Selçuk Üniv. 1988-1993
Profesör Tarih Eğitimi Niğde Üniv. 1993
Doçent unvanını aldığı tarih: 1988

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri: …
 2. Yayınlar: neşredilen kitapları
 • Şeyda Divanı[Geleneksel Osmanlı Şiiri tarzında; “Şeyda” Şahin Uçarın mahlası],“Ru’yâ ve Gerçek” de bu edisyona eklendi Sivas, 1980, İkinci basım, Niğde 1997. 3.Baskı Domino yayınevi tarafından Divan adı ile neşredildi Domino Yay., İstanbul, 2007. , 4th edition Divan Şûle yy., Istanbul,Ekim, 2011
 • Patterns and Trends in History,(Fırat Üniversitesi Tarih Semineri için yazılmış tarihsel bir dünya görüşü manifestosu), Elazığ, 1984. Selçuk Üniversitesinde Edebiyat Dergisinde uzun bir makale olarak yayınlandı, Konya, 1986) 2. basım kitap halinde 2004′te basıldı, 3. basım Domino Yay. tarafından basıldı, İstanbul, 2007.
 • Anadolu’da İslam-Bizans Mücadelesi,İşaret Yay., İstanbul, 1990. Genişletilmiş 2. basım“Araplar’ın Anadolu Seferleri” başlığı ile Domino Yy. tarafından basıldı, İstanbul, 2007. baskı Şule yy., Istanbul, Ocak 2012
 • Tarih Felsefesi Açısından İslamda Mülk ve Hilafet,Konya, 1992. (Türkiye Yazarlar birliği tarafından yılın en iyi kitabı ödülü kazandı, İkinci baskı İz Yay., İstanbul, 1996. 3. baskı “Tarih Felsefesi Açısından Mülk ve Hilafet” adıyla Domino Yay. tarafından neşredildi. İstanbul, 2007. Ve 4. Baskısı Şûle yy. Istanbul, Temmuz, 2011
 • Tarih Felsefesi Yazıları,Vadi Yay., Ankara, 1994. Genişletilmiş 2. baskı “Tarih Felsefesi Meseleleri” ismiyle Nehir Yay. tarafından neşredildi, İstanbul, 1997. 3. baskı yeniden “Tarih Felsefesi Yazıları” adıyla Domino Yay’dan neşredildi, İstanbul, 2007. Tarih Felsefesi Yazıları, Şûle yy., Istanbul, Ekim, 2012
 • Varlığın Ma’nâ ve Mazmûnu, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın en iyi kitap ödülü kazanan ikinci kitabı,İz Yay., İstanbul, 1995. Genişletilmiş ikinci baskısının adı “Varlığın Anlamı”, Domino Yay.’dan neşredildi, İstanbul, 2007. “Varlığın Anlamı”, Üçüncü Baskı, Şûle Yayınları, İstanbul, ekim, 2010.
 • Hüküm Gecesi(Modern Türkçe şiirler) Konya, 2002. Çok daha geniş ikinci baskısı “Mâlihulyâ”ismiyle Ötüken Yay. tarafından basıldı, İstanbul, 1997. Genişletilmiş 3. baskının başlığı “Sen Şarkını Söyle“ olarak Domino Yay.’dan basıldı, İstanbul, 2007. Baskı,Sen Şarkını Söyle, Şûle yy., Istanbul, Ekim, 2012.
 • İnsanın Yeryüzü Macerası,Gelenek Yay., İstanbul, 2003. İkinci baskı Domino Yay., İstanbul, 20073. Baskı, Şûle yy., Istanbul, Ağustos, 2011
 • Kültür, Teknoloji ve Sanat Yazıları, Domino Yay., İstanbul , 2007. Şûle yy., Istanbul, Ağustos, 2012
 • Dil ve Felsefe,Domino Yy., İstanbul, 2007. Şûle yy., Istanbul, Nisan 2012
 • İngilizce kitapları:
 • The Essence of Existence, Published by Amazon, USA, 2020
 • Cultural Patterns and Alienation Trends in History, Published by Amazon, USA, 2020
 • A Quest for Meaning, Published by Amazon, USA, 2021
 1. Projeler….
 2. İdari Görevler:

Haliç Üniversitesi tarih bölümü başkanı 2015-2017

Sofya Yüksek İslam Enstitüsü Direktörü, Bulgaristan, 2002-2003
İslâm Araştırmaları Merkezi ve İslam Ansiklopedisi Başkanı, İstanbul, 2001-2002
Mütevelli Heyet Başkanı Danışmanlığıı, Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi, 1999-2000
Tarih Bölümü BaşkanlığıHoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi, Türkistan,1999
Rektör YardımcılığıNiğde Üniversitesi, 1995
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüü, Niğde Üniversitesi, 1994
Dekan Vekili, İktisat Fakültesi, , Niğde Üniversitesi,1994
Tarih Bölümü Başkanlığı Eğitim Fakültesi, Niğde Üniversitesi, 1994
Tarih Bölümü Başkanlığı Fen-Edebiyat Fakültesi, Selçuk Üniversitesi, 1984

 1. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : National Geographic Society of USA, 1981
 2. Ödüller:

Tarih Felsefesi Açısından İslamda Mülk ve Hilafet, Konya, 1992. Kitabına Türkiye Yazarlar birliği tarafından yılın en iyi kitabı ödülü verildi. 1992
Varlığın Ma’nâ ve Mazmûnu,, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın en iyi kitap ödülü kazanan ikinci kitabı, İz Yay., İstanbul, 1995.
Âşinâ olduğu diller:
Türkçe (Osmanlıca, Karapapak, Azeri, Kazak dialektleri dahil), İngilizce (bu dilden KPDS imtihan ına girerek lisan tazminatı almıştır), Arapça (bu dilden de KPDS lisan tazminatı almıştır), Farsça, Rusça, Latince.
Türkçe ve İngilizce teferrüatlı biyografilerini ihtiva eden websitesi:
www.sahinucar.com.tr

Scroll to Top