Fatiha ve Bach’ın notaları Crab Canonu…Cantor, Goedel ve Escher yorumları ile

Bach’ın notaları bir Mobius şeridi üzerindeki gibi bila fasıla icra edilebilen Crab Canonu…Goedel ve Escher yorumlarıyla birlikte

 

Fatiha deseni içinde “deymûmet”/”continuum hipotezi”ni ve sonsuzluğu sembolize eden Mobius şeridi: buradaki bach müziğinin sonunda nota kağıdı üzerinde de gösterildiği gibi bu şeridin kıvrılıp bükülmesi ve iki ucunun birleştirilmesi sayesinde bir yüzeyinde başlayan hareket fasılasız olarak daimi şekilde öteki yüze geçerek hiç sona ermeden devam eder. bu deymumet/sonsuzluk sembolü fatihanın tezhibindeki motifler arasında da, fatihanın istifinde de, fatiha yazısının yarısından sonra dairenin iç yüzüne geçip ters istikametde devam etmek şeklinde bir deymumeti vardır tıpkı Bach’ın başı sonuna bitişip ters istikamette devam eden bu müziği gibi bir sonsuzluk sembolüdür. Bu fatiha istifi dahi, istidare -i zaman teorisinin “nokta anlar”ı ve mezkur sonsuzluk sembolleri gibi bir çok matematik hikmetini muhtevidir vesselam… ezcümle bu fatihayı bihakkın anlayarak temaşa etmek için burada linklerini verdiğim dangerous knowledge ve Bach,Escher, Godel derslerini izlemek ve benim varlığın anlamı kitabını okuyup anlayıp hazmetmek gerektir. velhasıl be-gaayet vâsi’ ilim lâzım âmed vesselam… şüd temâm.

wikipedia mobius strip maddesinden

.

Draw a  circle! Every circle includes infinite reference points; but what if, you draw a bigger circle which covers the first one. Then, according to set theory,  there are bigger infinities than any infinity & this idea is proved mathematically, though it is self-contradictory. To resolve this paradox, the continuum hyphothesis comes into play which is neither provable nor unprovable. according to Cantor this paradox is resolvable  only in God. if you wish to understand what I say, Read the book “varlığın Anlamı”and watch these documentaries…

bu fatiha designini anlamak için kılavuz: youtube da izlenebilen godel escher bach konferansının linki:

Philosophy, Physics, Mathematics – “Dangerous Knowledge”:

 

To see a world in a grain of sand,.
 And a heaven in a wild flower,.
Hold infinity in the palm of your hand,
And eternity in an hour.
  •  

 

Metafizik  bir ilham ile set teorisini inşa eden büyük matematikçi George Cantor’un nasıl delirdiğini ve set teorisinin ve sonsuzluk kavramının problemlerini çözmek için geliştirdiği continuum hipotezinin hem yanlış hem doğru olduğunu isbatlayarak  nasıl  gittikçe daha rahatsız hale gelip ömrünü bir tımarhanede tamamladığını anlatan bir BBC belgeseli…belgeselin devamında , Boltzman, Goedel, ve Turing gibi  dahilerin ayni fizikî realite ve matematik paradokslarıyla uğraşmaları sebebiyle  yaşadıkları sosyal ve ruhi trajediler anlatılıyor.

Bu kitapta tartışılan matematik, mantık ve fizikî realite paradoksları ve ilgili argümanları daha iyi anlamak için, ek bilgi olarak, fevkalade faydalı bir belgesel… .bu kitaba bir annex gibi telakki ederek izlenebilir.

Scroll to Top