makılî kûfî yazı ile allah, muhammed, ebubekir, ömer, osman, ali

makılî kûfî ile 2 farklı şekilde “allah, muhammed, ebubekir, ömer, osman, ali” istifi

Scroll to Top