Merhum Fethi Gemuhluoğlu’nun Vefatı için Ebced hesabı ile Tarih

Pür-heves ten mürg-i cândan hâlî kalmış bir kafes

Mâverâdan geldi tekrar mâverâya döndü ses

Bir derûnî ihtizâzın sâkit oldu nağmesi

Ey hüvel-bâkî diyen ses, sustu nazm-ı Hû nefes

Cân-ı bâkîdir her an gönlümde ammâ ol sadâ

Hûş-derdem, yâd-daştem, hem-dem ü hem mültemes

Hâkden hâsıldı evvel herşey âhir oldu hâk

Söyleyen dil, ağlayan göz, cümle derd, ârzû, heves

Bülbül öldü kaldı bâğ-ı dil tehî ey Şâhinim

“Yâr-ı  zâr Fethî de yok feryâdıma feryâd-res”

Mâverâ Dergisi, Ocak 1978

Scroll to Top