Nebukadnetsar’ın Unuttuğu Rüya

Şahin Uçar’ın Tarih Felsefesi Meseleleri adlı kitabı hakkında, Beşir Ayvazoğlu’nun 1997 yılında yazdığı gazete yazısıdır.

Scroll to Top