Interpretations to the dreams of Bulan Khan, the King of Khazars

Is all that we see or seem but a dream within a dream? Interpretations to the Dreams of Bulan Khan, the Khazar King     in page 418. Magna animi contentione Rex Cosar Deum iuxta religionis suae praecapta colebat. Apparuit illi Angelus Dei in somnis eum elloquens &  hanc admonitionem repetens: intentio tua grata est & accepta apud creatorem sed opera tua non sunt (illi ?) accepta.

Continue reading

greatest minds and ideas

Here is a man and his wife who did not waste their time on earth. Anyone seeking a well rounded education would be wise to listen to these words and read their many books.       3:12:51     Will Durant—The Lessons of History Rocky C 124K views         4:23:28     Our Oriental Heritage: Introduction—The Establishment of Civilization Rocky C 35K views         57:03     Will Durant—The Life of Jesus Rocky C 44K views       2:23:36     Will Durant—The Reformation Rocky C 11K views         1:50:12     Will Durant—The Philosophy of Plato Rocky C 137K views       1:42:04     Will Durant—The Philosophy of Aristotle Rocky C 88K views       1:56:00     Will Durant—The Philosophy of Voltaire Rocky C 89K views       44:04     Will Durant — Marcus Aurelius Rocky C 11K views         1:32:43     Will Durant — Muhammad and The Qur’an Rocky C 27K views           Will Durant — Socrates Rocky C 8.1K views         Will Durant— The Philosophy of Nietzsche Rocky C […]

Continue reading

about academia

In culpa est animus qui se non effugit unquam That mind is at fault which never escapes itself Bahrî olmadan gevher bulunmaz~Sen sende iken menzil alınmaz… This Virtual Academy is for all those who thirst for knowledge. As articulated by the motto, “that mind is at fault which never escapes itself”. That is, whenever you wish to enlarge the scope of your knowledge or to illuminate your spirit with some taste of art or knowledge, then you may  see what this site offers to your soul . If you check the tabs you shall find out that they include every branch of knowledge:  art, religious wisdom, science, philosophy, history and gnostic knowledge. It has many useful resources if you click some sub-items of different tabs. And one tab of this website, named  “works by Şahin Uçar”,  contains  the older, personal website of Prof. Dr. Şahin Uçar which  shows everything pertaining to his works.

Continue reading

tarih felsefesi hakkında 7 konferans

tarih felsefesi hakkında 7 konferans: Atatürk Kitaplığı 2008-2009  . https://www.youtube.com/watch?v=Osob2mhUxmE . https://www.youtube.com/watch?v=BsS3E_pCGy8 . https://www.youtube.com/watch?v=ah1TqPvgMdM . . https://www.youtube.com/watch?v=bBzyvfVIC2o . https://www.youtube.com/watch?v=–QlhSFkfYo .   https://www.youtube.com/watch?v=UpO9aADkQko . https://www.youtube.com/watch?v=FoxoGlGjPtc . https://youtu.be/5syc24FqpYo  

Continue reading

Dîvân

İstanbul’da 1994 senesinde tertiplenen “Fuzûlî Sempozyumu”nda Türkiye Yazarlar Birliği’ tarafından (“XX. yüzyılda Fuzûlî Dîvânına bir nazire: Şeydâ Dîvânı” başlığı ile takdim edilerek)  o makâmın muktezâsına göre konuşması istenen Şahin Uçar’ın, işbu vesileyle kendi Divanı hakkında söylediği sözler : nihân etdim kelâmım gerçi ma’nâ âşikâr oldu söz oldu perde-i hüsnün: o perde vasf-i yâr oldu Bismillâh’ir-Rahmân’ir-Rahîm. Elhamdü lillâhi rabbi’l-âlemin ve’ş-şükrü li-vâhib’il-mekârim. Bir hâdis-i şerifte, “beyânın sihirli kudretine ve şiirin hikmeti”ne işaret eden Muhammed’e salât ü selâm olsun. Buyurmuştur ki: “Allah’ın Arş’ı altında öyle hazîneleri var ki o hazinelerin anahtarları şairlerin dilleridir.” Ve Kur’ân-ı Kerîm’de Hak Teâlâ buyurmuş ki: “Güzel kelime, güzel bir ağaca benzer; şöyle ki (zaman geçtikçe) kökleri yeryüzünde, kolları gökyüzünde dal-budak salar.” Ve dahi bir âyetde şöyle gelmiş ki; “selâmün kavlen min rabbi rahîm”: Selâm (öyle) bir sözdür ki Rahîm olan Rabbimizdendir. Şu halde, evvela şeş cihete ve bütün mevcûdâta, sâniyen Fuzûli üstâdımızın rûh-i mübecceline ve sonra onu yâd etmek için burada bulanan fuzûlîşinas misafirlere ve cümle ehl-i irfâna selâm olsun. Dostlar teveccüh göstermişler; bizim divançe-i kemînemiz Şeydâ Dîvânı için Fuzûlî dîvânına nazîre demişler. Min gayri haddin, eğerçi Fuzûlî’yi üstâd bilirim, lâkin küçücük dîvançemi üstâdın dîvânına nazîre saymak bence câiz değildir. Şu kadar var ki, üstâdın rûh-i asâletmeâbından müstefîd olduk, […]

Continue reading

BÂYEZÎD MAKAAMESİ

bu kitabın önsözünden: “Cumhuriyet döneminde Bâyezîd-i Bistâmî ile ilgili adam gibi şiir yazan şairlerin başında elbette ki Şahin Uçar’ı saymak gerekir. Hatta Şahin Uçar’ın bu konuda tek(-el) olduğunu söylemek gerekir. Bayezid-i Bistami’yi onun kadar okuyan, algılayan, anlatan ve yorumlayan ikinci bir şair yoktur. Şahin Uçar’ın şiiri zaten hemencecik bu konuda kendini belli ediyor ve kendine olan özgüvenle ‘ben buradayım’ diye sanatsal körleşmeyi huffâşlar gibi en alt-marjinal düzeyde yaşayan herkesin gözünü rencîde ediyor. Şahin Uçar’ın kitabımıza alıp  şerhettiğimiz şiiri olmasaydı, belki de bu kitabı yazma gereği duymazdım. yani bir anlamda bu eserin yazılmasına Uçar vesile oldu.” BÂYEZÎD MAKAAMESİ     .  Key büved mâ zi mâ cüdâ mande Men ü tü refte ve Hüdâ mande * Biz nasıl ayrılıp cüdâ kalmış Ben ve Sen gitmişiz Hüdâ kalmış   I Mor Lata’nın üstüne kara cüppe giyindim Belden zünnâr kesmeden / A’raf ı gezip, döndüm Yoldan rüzgâr esmeden / gülün kokusu geldi Ördek suya dalmadan / gölün uykusu geldi… Cismi suya bıraktı / ismi müsemmâ bildi Derviş cüppeyi attı: derisi cüppe oldu…   Ne gerçek, ne yanlış duyduğun sözler Her söz bir kılıf: cüppe üstüne cüppe! “Görüş” bir elbisedir, gerçeği bizden gizler Dedikodu kılıfı var bu “görüş” üstünde Bütün bu cüppeleri soyunup atsan […]

Continue reading