“Varlığın Anlamı”: “the Meaning of the Being” in english

PREFACE FOR THE THIRD EDITION I am the witness of Truth, nothing else. In the name of the God, Praise be to God for every thing. Greetings and peace be upon Mohammad, the man in Bible. Whose attribute was Pharaklitos. In the name of god, and thanks for all the moments we are in. Greetings and peace to Mohammad who was harbingered in the Bible. And his title was Paraclitus. Paraclitus is also said to mean “a safe harbor”, “a soothing person”; and they even say that “mazmun” or the hidden meaning of this word is contained in the name “Ahmed”. As his holiness Mevlana says: “tâ ki gerded cümle âlem râ penâh” “Till there be a harbor where all the universe may seek refuge” And our master Yunus Emre said: What the soul reaches, the mind engages, What the heart loves, the soul attains. And as much as our soul which descended from the realm of Oneness inclines towards knowledge, I have tried to understand all the matters of science and wisdom, and even tried to interpret these matters which my heart and soul loves. However, these issues which the man of wisdom have been busy with and have […]

Continue reading

kumru yavrusu

annesi birkaç gündür gelmiyordu. kumru değil fahte sanki mübarek; hem de lenkfahte!… belki de hayvan öldü, öldürüldü kaldı bir yerde diye, yavrusunu ben beslemeye çalışıyordum. bugün baktım kumru dönmüş elhamdülillah. yavrunun sevincini paylaşıyorum…

ve kumru yuvadan uçtu…

kemal batanay hocamın bir yazısı vesilesiyle

üniversite yıllarımda süheyl ünver hocamın, kendisinden bana ders vermesini rica etmesi sayesinde talebesi olduğum, kemal batanay hocamdan:
ve inne lil’mütteqîne bi-hüsni meâb
Cennâtü adnin müfettehaten lehümü’l-ebvâb
ketebehu el-fakîr kemâl tilmîzi hulûsî “gufire” lehumâ
.
kasden meçhul sîgasında “gufire” okuyorum, “mutlaka mağfiret olundular” anlamında, gelecek zamana da delâlet edecek şekilde. işte büyük arap gramercilerinin dahi farkında olmadıkları bir hususa, yani arapçada da latincede olduğu gibi perfect ve imperfect zamanlar bulunduğuna, işaret etmek için bunu söyledim. elbette arapçam harikulade bir arapça değil, amma ve lakin ilim başka malumat başka. nitekim mevlana buyurmuş ki, “ez pey-i in âlimân-ı zî-fünûn/ güft yezdân der kitab lâ ya’lemûn!” 
İSAM başkanlığından ayrıldığım zaman (2002’de), geri zekalı bir ilahiyat profesörü, neşrettiği hatırat kitabında, “memleketteki tatilinden döndüğü zaman İSAM başkanlığından ayrıldığımı duyunca doğrusu sevindiğini (sic.)” yazmış. elbette memnun olacaktı; zira İSAM da başkanlık yaparken beni kızdırdıkları bir zamanda; alim olduklarını zanneden bu zevât hakkında, rahmetli profesör orhan okay’a, “sen beni tanırsın, bilirsin ki bu hocaların tamamımın bildiği kadar benim an-kasdin unuttuğum var!” dahi demişimdir. zira hakim senai üstadın dediği gibi,, “ulemâ cümle herze mîlafend!” gerçekten de, bizim bu okumuş yazmış insanlar takımı kibirlidirler, amma ve lakin, kendi sandıkları kadar yüksek anlayışlı filan değildirler. bu ülkede biraz arapça öğrenen ve bir kaç kitap karıştıran bir de profesör ünvanı olan her ilahiyatçı kendini ulema zümresine mensup zannediyor. neşredilmiş bir hatırat kitabında yazıldığı gibi, üzerime böylesine terbiyesizce gelinirse, benim de cehaletlerini yüzlerine çarpmakta tereddüt etmeyeceğim malumdur, böyle bir karakterim var ve bu huyum meşhurdur. elbette bunun zararını çok gördüm ve yaşadım ve halen de yaşamaktayım. amma ne çare, benim de, politik davranmamak, riya mezhebine aslâ revîş ü rağbet etmemek şeklinde bir hulk ü hilkatim var. “kul küllün ya’melu alâ şâkiletihi” buyurulmuştur. eğerçi, ol mertebe cahil değiliz; bizce de malumdur ki bu bâbda hikmet, şeyh sa’di üstadımzın işbu kel’am-ı kibarında meknûzdur :ben dahi riâyet etsem gerek: “bâ dôstân mürüvvet, bâ düşmenân müdârâ!…

Fotoğraf açıklaması yok.
 

Bilim Tarihi Dersleri (Haliç Üniversitesi-2016-2017)

ben üniversitede ders verirken, talebeden başka, dışardan bu dersleri dinlemeye gelen hocalar da vardı. bu cümleden olmak üzere hocalardan birinin talebi üzerine, yine dışardan gelip derslerimi dinleyen arkadaşlarımdan yavuz odabaşı o derslerin kayıtlarını internet ortamına yüklemiş bulunmaktadır: Prof. Dr. Şahin Uçar: Bilim Tarihi Dersleri (Haliç Üniversitesi-2016-2017) https://onedrive.live.com/…  

Continue reading

the meaning of being, translation in process by ahmet fahreddin uçar

PREFACE FOR THE THIRD EDITION I am the witness of Truth, nothing else. In the name of the God, Praise be to God for every thing. Greetings and peace be upon Mohammad, the man in Bible. Whose attribute was Pharaklitos. In the name of god, and thanks for all the moments we are in.  Greetings and peace to Mohammed who was harbingered in the Bible.  And his title was Paraclitus.  Paraclitus is also said to mean “a safe harbor”, “a soothing person”; and they even say that “mazmun” or the hidden meaning of this word is contained in the name “Ahmed”.  His holiness   And our master Yunus Emre said:  What the soul reaches, the mind engages, What the heart loves, the soul attains. And as much as our soul which descended from the realm of Oneness inclines towards knowledge, I have tried to understand all the matters of science and wisdom, and even tried to interpret these matters which my heart and soul loves.  Lakin ilim ve hikmet erbâbının kadîm zamanlardan beri meşgul olduğu ve bir türlü hall ü fasl edemediği bu meselele- ri, ancak bir dereceye kadar şerh etmeye imkân var; zira eski bir dî- vân şairinin dediği […]

Continue reading