RELIGION / extro_spective _perspective

Mülk ve Hilafet Kitabı Hakkında

  .   Mülk ve Hilafet hakkında. Prof. Dr. ŞAHİN UÇAR. Mülk ve Hilâfet, 160 s., 4. baskı. İst. 2011 (ilk baskı Konya 1992, Şûle Yayınları, Şahin Uçar, tarih felsefesi gibi zor bir alanın hocası ve müellifidir. Doğu ve Batı’nın klasik ve aktüel büyük dillerini bilen, tasavvuf musikimiz bestekârı, tanbûrî ve neyzen, Türk edebiyat tarihinin dîvân sahibi son şairi, hattat […]

Mülk ve Hilafet Kitabı Hakkında Continue »

Dostoyevsky ve Büyük Engizisyoncu

Eritis sicut Dei, bonum et malum cognoscétis!

(Tanrı gibi olacaksınız, iyi ve kötüyü bileceksiniz!)

Lionel Trilling ve Edward Wasiolek’ten tercüme

Modern fikir dünyası üzerinde büyük tesiri olan Rus yazarı Dostoyevski’nin eserlerinde hürriyet ve sosyal organizasyon problemleri hakkında esaslı felsefî spekülasyonlar vardır. Dostoyevski’nin bu yönü üzerinde duran kısa bir makale ile “Karamazof Kardeşler” adlı eserindeki “Büyük Engizisyoncunun Menkıbesi” kısmına dair iki tefsiri tercüme ederek Türk münevverlerinin dikkatine sunuyorum. Dostoyevski isimli ilk makale ve “Büyük Engizisyoncu”nün şerhlerinden biri E. Wasiolek tarafından, diğer tefsir ise L. Trilling tarafından yazılmıştır. Bilhassa “Büyük Engizisyoncu” menkıbesinde Dostoyevski […]
.
.
[…]

Continue…

Dostoyevsky ve Büyük Engizisyoncu Continue »

Varlığın Anlamı Hakkında

varlığın anlamı hakkında: “Varlığın Anlamı, 3. baskı, İst. 2010 (ilk baskı 1995), 176 s., Şûle Yayınları. Şahin Uçar, tarihçi, filozof, mütefekkir, hattat, bestekâr, dîvân sahibi son şairimiz, tanbûrî, neyzen, pek çok kitabın yazarıdır. Tam mânâsıyle bir allâme’dir (erudit). Tarih felsefesi profesörüdür. Birçok Doğu ve Batı dillerine vâkıftır. Yukarıda sunduğum eseri, derin düşünceyi seven ve beğenen okuyucuyu cezbedecektir.” Yılmaz Öztuna, Türkiye

Varlığın Anlamı Hakkında Continue »

“Tolustoy Baba” demiş ki

Gerçekten de bu heykelindeki gibi, yüce dağlar gibi bir adam olan ve Şehriyar üstadımızın tabiriyle söylersek, “heykelli, sakkallı Tolustoy Baba” demiş ki; “bütün insanlar kendi değerlerini ‘izâm ederler(!)” Her kes kendini hakikati haldeki değerine göre, çok daha fazla değerli zanneder.

“Tolustoy Baba” demiş ki Continue »

“ŞEYDÂ DİVANI”NDAN “VARLIĞIN MA’NÂ VE MAZMÛNU”NA

Asıl uzmanlık alanı Ortaçağ İslâm Tarihi olan Şahin Uçar’ı okurken nedense aklıma arif Nihat Asya’nın; “Yeryüzünde yer beğen/Nereye dikilmek istersen/Söyle seni oraya dikeyim!” dizeleri takılıyor. Şahin hocanın ne ile uğraşmadığını kestirmek doğrusu güç. Şiirden felsefeye, mantıktan ilahiyata uzanan yoldaki pek çok durakta, “teşehhüt miktarı”ndan, “ordunun sefer hazırlığı”na kadar kalabiliyor. Şahin Uçar’ı ne zaman okumaya başladım, bilemiyorum ama onu her okuyuşta bir şeyler öğrendiğimi

“ŞEYDÂ DİVANI”NDAN “VARLIĞIN MA’NÂ VE MAZMÛNU”NA Continue »

Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisindeki Biyografime Annex

Yazar burada, Yılmaz Öztuna’nın Türk Musikisi Ansiklopedisi’nden  biyografik bilgi nakletmiş; hakkımda yazılan bazı yazıların da künyesini vermiş. İran da neşredilen fürûğ-i âzâd î gazetesinde  ve Beşir Ayvazoğlu’nun İslam Estetiği kitabında yazılanları da bu bilgilere ekliyorum:   Beşir Ayvazoğlu’nun İslam Estetiği ve İnsan kitabında Şeyda Divanı: .Divan şiirini klasik tarzda devam ettiren şairlerden bazıları şunlardır: amil Çelebioğlu, Midhat Sertoğlu, Şahin Uçar

Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisindeki Biyografime Annex Continue »

Dünyadaki İslam İmajı ve İnsanlığın Geleceği

Pdf metni siteye aktarılınca bazı harfleri yanlış ve metin düzensiz oluyor. Diyanet’in 1995 deki “kutlu doğum haftası”nda yaptığım -müslümanların ve bilhassa ilahiyatçıların ibret alması gereken- bu mühim konuşmamı, lutfen verilen bu pdf linkine tıklayarak diyanetin neşrettiği kitaptaki metinden okuyunuz: . http://isamveri.org/pdfdrg/D01372/1996/1996_UCARS.pdf     Bismillahirrahmanirrahim, Ve lillahi’l-maşriku ve’l-mağrip” Hak Teala: “Doğu da batı da Allah’ındır” buyurmuştur. (Kur’an-ı Kerim:h, 2/ 115) “Ve’l-hamdü

Dünyadaki İslam İmajı ve İnsanlığın Geleceği Continue »

Babil Kralı Nebukadnezar’ın Rüyalarına Çağdaş Yorumlar

Bismillâhirrahmânirrahîm

“külle yevmin hüve fî şe’n:

(O, her gün bir şe’niyet içredir:

kâinatı her an yaratmaya devam eden bir Hallâk’ı dâimdir.)”

Kur’an-ı Kerim

Hz. İsa buyurmuştu ki “gözlerinin önündekini tanı, görmediğin de sana ilham olunacaktır.” Gözlerimiz önündeki dünyaya baktığımızda ne görüyoruz? Gördüğümüz ve yaşadığımız dünyayı nasıl yorumlamamız gerekir? Kısaca, insanlara ne oldu? Çağdaş hayat birçok görünüşü itibariyle bir kabusa, kötü bir rüya’ya, benziyor. Niçin kendimizi içinde yaşadığımız cemiyete yabancı ve garip hissediyor, kalbimizde onulmaz bir gurbet yarasının sızısını duyuyoruz? İnsanoğlunun yeryüzündeki pozisyonu
.
.
[…]

Continue…

Babil Kralı Nebukadnezar’ın Rüyalarına Çağdaş Yorumlar Continue »

Scroll to Top