RELIGION / extro_spective _perspective

Hattat Hâmid’in Âhı

“Kul bismillah tecid afvullah”; Şeyh Abdülkadir el-Cilâni (el-Gunye kitabında) fevkalâde bir müsecca nesirle besmeleyi şerhederken buyurdukları gibi, “bismillah de ki afvullahı bulasın!” Biz dahi bismillah diyoruz ki Allah Teâlâ bizi afv ü mağfiret buyursun ve günahlarımızı setr eylesin inşallah. Şöyle arz edeyim ki, bihamdillah, gençlik yıllarımda resmî mekteplerdeki tahsil hayatıma ilâveten birçok değerli üstattan istifade edip feyz almak şerefine erişmiştim. […]

Hattat Hâmid’in Âhı Continue »

Şeydâ Dîvânı Hakkında

İstanbul’da 1994 senesinde tertiplenen “Fuzûlî Sempozyumu”nda Türkiye Yazarlar Birliği’ tarafından (“XX. yüzyılda Fuzûlî Dîvânına bir nazire: Şeydâ Dîvânı” başlığı ile takdim edilerek) o makâmın muktezâsına göre konuşması istenen Şahin Uçar’ın, işbu vesileyle kendi Divanı hakkında söylediği sözler: … nihân etdim kelâmım gerçi ma’nâ âşikâr oldu söz oldu perde-i hüsnün: o perde vasf-i yâr oldu Bismillâh’ir-Rahmân’ir-Rahîm. Elhamdü lillâhi rabbi’l-âlemin ve’ş-şükrü li-vâhib’il-mekârim.

Şeydâ Dîvânı Hakkında Continue »

per speculum

videmus nunc per speculum in aenigmate: tunc autem facie ad faciem. nunc cognosco ex parte: tunc autem cognoscam sicut et cognitus sum. biz şimdi bir söz muamması içinden, karanlıkta bir ayna vasıtasıyla görüyoruz: Ama daha sonra doğrudan doğruya göreceğiz. Şimdi onu kısmen idrak ediyorum. ama daha sonra idrak edildiğim kadar idrak edeceğim/görüldüğüm kadar göreceğim…

per speculum Continue »

Şiir ve Ma’rifet

  (İlim ve Sanat Dergisi, s: 28, 1991)   Bu yazımızda, kendi “epistemoloji”miz (marifet nazariyesi; bilgi teorisi) ve şiirin mahiyeti üzerinde durmak istiyoruz. 20 yıl kadar önce, estetik teorilerini araştırırken “Einfühlung” tabiri ile karşılaşmıştım. Bu teoriye göre insan sanat eserini incelerken mevzuu ile bütünleşip, aynileşerek, tıpkı o eseri meydana getiren sanatkâr gibi bir yakîn bilgisine “bir anlayış”a (verstehen) erişebilirdi. Yine

Şiir ve Ma’rifet Continue »

A’râf

Kızım Fatma Uçar’a mef’ûlü, mefâîlü,mefâilü, feûlün.    Vaktâ ki kadem bastı bu dünyâ üzre âdem Her lahza geçen ânı unutmakta dem-â-dem   Bir nağme ki her dem değişir kalbi zamânın Efsûs… geçen günleri kalbim, unutursun Yâdında kalır belki şiir kalb-i zamânın   Yâdında kalır belki şiir söylediğim gün Efsûnu geçen demlere kalbim gibi hem-dem Bir tortu kalır gerçi kadehinde bu

A’râf Continue »

“Varlığın Mana ve Mazmunu” hakkında röportaj

TEŞBİHİN İÇİNDEKİ GERÇEK ve MAZMUN       İkinci baskısı İz Yayıncılık’tan çıkan “İslâm’da Mülk ve Hilafet” isimli çalışmasından sonra “Varlığın Mana ve Mazmunu” isimli eseriyle ikinci defa Yazarlar Birliği Fikir Ödülü alan Niğde Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahin Uçar’la eserleri üzerine konuştuk:   ——————- Mana ve mazmûn dendiği zaman hemen aklımıza Divân Edebiyatı terimleri gelmektedir. Fakat bunlar eserinizde

“Varlığın Mana ve Mazmunu” hakkında röportaj Continue »

konya’da çağdaş bir hezarfen

Bir bilgi tashihi: Üniversiteye bir yıl geç başladığım doğru ama  bunun sebebi imtihan harcı değil.   ilk sene  üniversite imtihanına girmek yerine, yalnız özel imtihanla öğrenci alınan Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü imtihanlarına  girmeyi tercih etmiştim, akademide resim yapma kabiliyeti aranıyordu ve  ben baraj olarak konan resim imtihanını geçemedim.  Halbuki yalnızca Güzel Sanatlar akademisine  müracaat etmiştim. resim imtihanında bir çeşme ve

konya’da çağdaş bir hezarfen Continue »

Scroll to Top