Üstâdımız Hatem Emmi

(Yeni Düşünce, 1987) Bir dostum, “Hatem Usta vefat etmiş” dedi. Ne diyeceğimi bilemedim. Felç olup yatağa düştüğünü duymuş, bir mektup yazmıştım; ama, insanlık hâli bu ya, bir türlü Erzurum’a gidip ziyaret edememiştim; artık görüşmemiz rûz-i mahşere kaldı… Erzurum’da gömlekçilik yapan, gösterişsiz halktan bir arif hakka yürüdü. Ne diyelim: İnna Lillâhi ve innâ ileyhi râciûn! Erzurum’un Dadaş’ları herhalde çok hayıflanacak; amma, …

Üstâdımız Hatem Emmi Continue »

PHOENIX

  “Tao hayat yoludur ve her şey Tao’dur” Lao Tse PHOENIX Ankaa… I Ve Ebâbil kuşları Çırpınarak kanat kanat Kanatlarını açarak Bir çırpıda aştılar Rûh uçurumlarını Ve Mâyâ’yı Ve kuşatıp gerçeği Kapladılar semâyı. Ve Ebâbil kuşları -cehle ve zulme inat- Orduyu kuşattılar ve taşlar fırlattılar -Yıkar bâtıl düşleri çökerken her Saltanat- Ordular yok oldular Ve o kuşlar gittiler.   II …

PHOENIX Continue »

Alienation (Yabancılaşma)

G. Petroviç, Encyclopedia of Philosophy’den tercüme edilmiştir. “Alienation” tabiri günlük hayatta olsun ilim ve felsefede olsun bir çok farklı ma’nâda kullanılmaktadır; bu ma’nâların çoğu kelimenin morfoloji ve etimolojisinin gösterdiği daha geniş bir mânânın çeşitli tezahürleri olarak (modification) kabul edilebilir – bu ma’nâsı ile alienation, bir aksiyon veya aksiyonun neticesidir ki bu suretle bir şey veya kimse, bir başka şeye veya …

Alienation (Yabancılaşma) Continue »

S. I. Hayakawa: Language in Thought and Action: A summary with Keywords

S. I. Hayakawa’s Language in Thought and Action , in summary form Although the basic concern of the book is with «informal» semantics (not the formal brand of semantics concerned with, e.g. the computation of truth-value), i.e. the «symbolic» way in which utterances are used to convey meaning, it also raises the more cognitive issue of how language affects human thought …

S. I. Hayakawa: Language in Thought and Action: A summary with Keywords Continue »

Elegy , mersiye

mersiye ve ingilizceye  tercümesi; translated by Ahmet Fahreddin Uçar  elegy: Alas, my rose have withered, the rose garden spoiled The time has shifted And the nightingale is lamenting again. The day is born but the candle of the lent-world died down Alas, it has no meaning, Yet it still revolves. Dark and sinister nights and in obscurity, my beloved lies …

Elegy , mersiye Continue »

Fatihanın Merkezindeki Gül Deseninin Hikayesi

composition date, 1978. istanbu’lda çapa da yatan rahmetli eşime refakatçi olduğum günlerde misafir olduğum Turhan Demirel in  atelyesinde. sipariş üzerine ud için gül deseni olarak çizildi. turhan  usta ” bu desenin udun gülü için oyularak işlenmesi zor,  fazla tekellüflü deyince rahmetli akagündüz bu gül deseninin mevlevi dervişlerinin tennnurrelerine benzeterek bu desenin estetik özellikleri üzerine bir saat konuştu. ne konuşmaydı ama… …

Fatihanın Merkezindeki Gül Deseninin Hikayesi Continue »

Merhum Fethi Gemuhluoğlu’nun Vefatı için Ebced hesabı ile Tarih

Pür-heves ten mürg-i cândan hâlî kalmış bir kafes Mâverâdan geldi tekrar mâverâya döndü ses Bir derûnî ihtizâzın sâkit oldu nağmesi Ey hüvel-bâkî diyen ses, sustu nazm-ı Hû nefes Cân-ı bâkîdir her an gönlümde ammâ ol sadâ Hûş-derdem, yâd-daştem, hem-dem ü hem mültemes Hâkden hâsıldı evvel herşey âhir oldu hâk Söyleyen dil, ağlayan göz, cümle derd, ârzû, heves Bülbül öldü kaldı …

Merhum Fethi Gemuhluoğlu’nun Vefatı için Ebced hesabı ile Tarih Continue »

Kasîde Der Tevhîd-i Hazret-i Bâri

kasîde der tevhîd-i hazret-i bâri (قاصیده در توحید حضرت باری) قاصیده در توحید حضرت باری gül faslı gelip oldu gönül bülbül-i şeydâ hem başladı efgâne görüp bir gül-i ra’nâ گل فصلی کلوب اولدی کوکول بلبل شیدا هم باشلادی افغانه کوروب بر کل رعنا gül aşkına eylerse anâdil bu figânı ey gonca-i ra’nâ ne içün sende bu sevdâ کل عشقینه ایلرسه …

Kasîde Der Tevhîd-i Hazret-i Bâri Continue »

Scroll to Top