ISAM sitesindeki Kemal Batanay Arşivi’nden

ve enîn’ün-nây yebkaa ba’de en yefna ‘l- vücûd “neyin nağmesi kalır/ vücut yok olsa bile!” Halil Cibran Rahmetli Kemal Batanay Hocamın müzik  arşivini hizmete açan İSAM çalışanlarını tebrik ederim. Bu arada, maalesef yıllar önce kaybolan  bestelerimden 3 tanesinin notalarını hocam kendi arşivinde muhafaza etmiş. Elbette kaybettiğim bu bestelerin notalarını ‘Hocanın arşivi’nde bulmak beni ayrıca sevindirdi.  Ben bazı eserlerimi kaybetsem de, insanların …

ISAM sitesindeki Kemal Batanay Arşivi’nden Continue »

Hz. ŞÂH-I VELÂYETE GAZEL

Muhterem Ağabeyim Fethi Gemuhluoğlu’na ey dü-dârın tâc-dârı yâ Ali mülk-i aşkın şehriyârı yâ Ali . bağrıma derd-î Hüseyn-i Kerbelâ urdu zahm-i zülfikaarı yâ Ali . anda görmüş nüh-felek kim âşıkın bes nedir bu kâr-ı zârı yâ Ali . rûz ü şeb aşk illerinde gönlümüz subh ü şâmî zâri zârî yâ Ali . ehl-i beytin aşkıdır cân ü dilin bir medâr-ı …

Hz. ŞÂH-I VELÂYETE GAZEL Continue »

İmad Hattı: “Digital World Library”den

subhâne hâlıkî ki sıfâteş zi kibriyâ ber hâk acz miyefkend akl-i enbiyâ . ki sad hezâr sâl heme halk-ı kâinât fikret künend der sıfat-i izzet-i Hudâ . âhir be-acz mu’terif âyend k’ey ilâh dâneste şüd ki hîç ne dânesteim

Şuğul: Zekâi Dedezade Hafız Ahmed

Kemal BATANAY hocamın hamparsum notasıyla birlikte ve defterime kendi eliyle yazdığı bir nota olduğu için ayrıca gençlik günlerimdeki meşklerimden kalma bir hatıra değeri de var.

Scroll to Top