Hz. ŞÂH-I VELÂYETE GAZEL

  ey dü-dârın tâc-dârı yâ Ali mülk-i aşkın şehriyârı yâ Ali . bağrıma derd-î Hüseyn-i Kerbelâ urdu zahm-i zülfikaarı yâ Ali . anda görmüş nüh-felek kim âşıkın bes nedir bu kâr-ı zârı yâ Ali . rûz ü şeb aşk illerinde gönlümüz subh ü şâmî zâri zârî yâ Ali . ehl-i beytin aşkıdır cân ü dilin bir medâr-ı iftihârı yâ Ali …

Hz. ŞÂH-I VELÂYETE GAZEL Continue »

İmad Hattı: “Digital World Library”den

subhâne hâlıkî ki sıfâteş zi kibriyâ ber hâk acz miyefkend akl-i enbiyâ . ki sad hezâr sâl heme halk-ı kâinât fikret künend der sıfat-i izzet-i Hudâ . âhir be-acz mu’terif âyend k’ey ilâh dâneste şüd ki hîç ne dânesteim

Şuğul: Zekâi Dedezade Hafız Ahmed

Kemal BATANAY hocamın hamparsum notasıyla birlikte ve defterime kendi eliyle yazdığı bir nota olduğu için ayrıca gençlik günlerimdeki meşklerimden kalma bir hatıra değeri de var.

Sûfîlerin Temâşâ Nesnesi

  nokta-i suğrâ: sufilerin temâşâ nesnesi Şahin Uçar’ın, Süheyl Ünver Hocadan ders aldığı yıllarda, tıp tarihi enstitüsü atölyesinde kendi kompozisyonu olarak yaptığı ilk deseni budur. Sene 1970. Dergah Yayınevinin Türk Edebiyatı Ansiklopedisindeki “nokta-i suğrâ” maddesinde de bu desenin siyah-beyaz bir fotoğrafı vardır. Anahatları ve izahı için için bkz: Yeni bir psikoloji,R. Orstein, s.168 .”A king’s breath slays as effectively as …

Sûfîlerin Temâşâ Nesnesi Continue »

Rahmân Suresi

Okuyan: Hafız Nûrullah Özemre

Bismillāhirahmānirahīm

Rahmân Rahîm Allah ismiyle/ adına.

Scroll to Top