ART / intro_spection

Dîvân Hakkında

Beşir Ayvazoğlu, İslam Estetiği ve İnsan, Beşir Ayvazoğlu’nun İslam Estetiği ve İnsan kitabında Şeyda Divanı: .Divan şiirini klasik tarzda devam ettiren şairlerden bazıları şunlardır: amil Çelebioğlu, Midhat Sertoğlu, Şahin Uçar (Şâhin-i Şeydâ), Cemal Kurnaz, Mustafa Tahralı. Şahin Uçar’ın “Şeydâ Divanı” (Sivas 1980), Fuzulî vadisinde yazılmış ve klasik tarzda düzenlenmiş bir divandır ve bu özelliğiyle yirminci yüzyıl Türkiye’sinde bir benzeri yoktur.

Dîvân Hakkında Continue »

İslam Estetiği Kitabından

Divan şiirini klasik tarzda devam ettiren şairlerden bazıları şunlardır: amil Çelebioğlu, Midhat Sertoğlu, Şahin Uçar (Şâhin-i Şeydâ), Cemal Kurnaz, Mustafa Tahralı. Şahin Uçar’ın “Şeydâ Divanı” (Sivas 1980), Fuzulî vadisinde yazılmış ve klasik tarzda düzenlenmiş bir divandır ve bu özelliğiyle yirminci yüzyıl Türkiye’sinde bir benzeri yoktur. İran’da Azerî türkleri arasında geniş yankılar uyandıran Şeydâ Divanı, Fuzulî edasında seci’li nesirle yazılmış bir “Mukaddime”yle

İslam Estetiği Kitabından Continue »

şiir cinlerin şarabıdır ve hakikat işte bu şaraptadır

“poesis est vinum daemonum et in hoc vino veritas!” “şiir cinlerin şarabıdır ve hakikat işte bu şarapta gizlidir!” sâgar-î işret habâb-î sâf-i sahbâ tek nigûn!… . İşbu iki farklı latin deyişini birleştirip, çok az ekleme ve tadilat yapmak suretiyle, bu basit meyhane reklamını derin anlamlı bir yüksek şiir nümûnesine dönüştürerek söyleyen şair ise şahin uçar’dır; ki bu sözüm dahi bir

şiir cinlerin şarabıdır ve hakikat işte bu şaraptadır Continue »

kaside der tevhid-i hazreti bârî: şiirin elifbâ’sına dair hâşiye!

şiirin elifbâ’sına dair dair hâşiye! bu kasidemi Prof.Dr. Mustafa İsen divan edebiyatında kasideler kitabında neşretmiş (gerçi ben o kitabı görmedim) Kaan Dilek osmanlı alfabesine çevirmiş, ihvanforum diye bir sitede de iktibas edip yayınlamışlar. fakat gördüğüm kadarıyla bazı kelimelerin eski yazılı imlasında da hatalar yapmışlar, onları da bilenler düzeltsin artık ? fehmeyler ânı şehrimizin nüktedânları… ? ? “türk edebiyatında tevhidler” kitabindaki

kaside der tevhid-i hazreti bârî: şiirin elifbâ’sına dair hâşiye! Continue »

KELÂM Şiiri ve İngilizce’ye Tercümesi

“ve alleme âdeme’l-esmâe küllehâ” kur’an

“eritis sicut dei bonum et malum cognoscetis” :

“tanrı gibi olacaksınız; iyi ve kötüyü bileceksiniz”

“iyi ve kötü ağaç semeresinden belli olur ” tevrat

KELÂM (Logos) translated by Ahmet Fahreddin Uçar
I
İşte sabah yıldızı! işte bitiyor gece
-Uyandırdı dağları – şafağın parmakları-
Ey karanlık gönlümü kavrayan el gizlice-
Seninle doğar Kelâm ve seninle her hece-
Şiir olur akıtır şaraptan ırmakları-
Sularsın gönülleri, o susuz toprakları-
Yağmur olur çilersin toprağa ince ince…

[…]

Continue…

KELÂM Şiiri ve İngilizce’ye Tercümesi Continue »

lâ ilâhe illallah

Babil kıralının unutulmuş rü’yâsı gibi, bir kısmı tekrar hatırlanan ve yeniden zuhûr eden -yani tekrar arayınca bulabildiğim- ilk kompozisyon çizimi eskiz halindeki geometrik kûfî: “lâ ilâhe illallah” bilmezem dünyâ vü mâ-fîhâ nedir “lâ” mıdır “illâ” mıdır “leylâ” mıdır 1.6.2011. nâpedîd şüd… dil ferâmûş gerd hemân lîk ber-âmed mevc-i deryâ-veş zeman gâhi peydâ, gâhi nev-peydâest ân zinde baş! hoş-âmedîd ey cân-ı

lâ ilâhe illallah Continue »

BismillâhirRahmânirRahîm

Kûfi Besmele, composition date, 1973; “Muhammed” on the border with two aspects, 3.11.2010 … “My friend Prof. Dr. Yumuşhan Günay mentioned to me once that this kûfî besmele design was closely resembling Alhambra architecture: & then, I have found & checked this photo & believed it to be true.” Bu besmeleyi Aydın Bolak’ın siparişi üzerine, 1973 te yazmıştım. Ancak sonraki

BismillâhirRahmânirRahîm Continue »

Scroll to Top